مرور برچسب

لیونل مسی

جانشین مسی یا دمبله؟

آنسو فاتی با مصدومیت مقابل اتلتیک بیلبائو نشان داد که بیشتر جانشین عثمان دمبله است تا لیونل مسی.