مرور برچسب

شبکه های اجتماعی

به فیسبوک اعتماد نکنید!

فرانسیس هوگن مدیر سابق بخش محتوا در شرکت فیسبوک روز سه شنبه به مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که نباید به فیسبوک اعتماد…
بارگذاری مطالب بیشتر