مرور برچسب

مواد مخدر

ماجرای قتل در «پاتوق سیاه»

جوانی که چهار سال قبل در نزاعی به خاطر سهمیه مصرفی مواد مخدر دوستانش، جنایتی هولناک را در یک «پاتوق سیاه» رقم زد،…