مرور برچسب

یوسف نوری

مدارس غیر‌حضوری می‌شوند؟

یوسف نوری گفت: دانش آموز ما در فضای مجازی در هر ثانیه فرصت‌های زیادی برای آموزش را از دست می دهد و برنامه ریزی دشمن…